Ζυγοσταθμιση

Η ζυγοστάθμιση των τροχών του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη μετά από κάθε αλλαγή ελαστικών.